Vårt Tilbud

1. Prosjektet starter med at vi besøker huset, der vi foretar alle nødvendige målinger og fotograferer. Sammen med kunden kommer blir vi enig om deres forventning til funksjon.

2. Senere gjør vi innedende designfase. Seksjonering, skillevegger og plassering av husholdningsapparater. Materialvalg for gulv vegger og tak.

3. Vi utarbeider 3D-visualisering som vil hjelpe deg til å se ditt fremtidige hjem.

4. Klargjøring av designbok med full tekninsk dokumentasjon og alle beskrivelser for entrepenør. Med vår hjelp vil du spare tid på research av priser, produkt, leverandører og materialvalg.

5. Kvalitetskontroll og sjekk mot målsetning for prosjektet. Om ønskelig kan vi oppsøke byggeplassen for å kontrollere at arbeidet blir utfør etter retningslinjene. Om det skulle oppstå problem, kan vi være behjelpelig med å finne løsninger.

6. Vi kan hjelpe deg med utarbeidelse av teknisk dokumentasjon som kreves for å skaffe tillatelser fra kommunen til renovasjonsarbeid som for eksempel endring av rombruk, rekonstruksjon av trappen, utvidelse av parkeringsplassen, etc.

7. Vi jobber tett opp mot bedrifter som gjør at vi kan tilby ytterligere tjenester innen renovering som.

8. Det er lurt å involvere interiørarkitekten tidlig i byggefasen. På denne måten kan vi være med på å sikre en helhetlig utforming av prosjektet.